De getoonde afbeeldingen mogen niet worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden. Dit zijn:

De maker van het originele werk : tot 70 jaar na overlijden van de kunstenaar berusten de auteursrechten bij de nabestaanden of de instelling waaraan de rechten zijn overgedragen.

De maker van de opname: tot 70 jaar na overlijden van de fotograaf berusten de auteursrechten bij de nabestaanden of de instelling waaraan de rechten zijn overgedragen; in dit geval de Universiteit Leiden.

Voor hergebruik van afbeeldingen vervaardigd door onderstaande kunstenaars, dient u zelf toestemming te vragen:

Astrid Koppers: http://www.astridkoppers.nl/

Marc de Haan: http://www.marcdehaanfotografie.nl/

Zie ook: Afspraken met fotografen.

Voor het verkrijgen van toestemming voor hergebruik van de overige afbeeldingen dient u altijd contact op te nemen met specialcollections@library.leidenuniv.nl.

De redactie heeft haar uiterste best gedaan alle kunstenaars en fotografen of hun nabestaanden te benaderen voor het verwerven van toestemming voor publicatie op het internet. Mocht u desondanks menen dat uw rechten niet zijn gehonoreerd, dan kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar specialcollections@library.leidenuniv.nl.