De website Leidse Hoogleraren is een initiatief van de Stichting Historische Commissie van de Universiteit Leiden. Zij heeft de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) de opdracht gegeven een website te ontwerpen die de gegevens bevat van alle hoogleraren, vanaf de oprichting van de universiteit tot op de huidige dag, met inbegrip van hun portretten. De technische realisatie  en de vormgeving is verzorgd door Artefacto.

 

Gedurende de voorbereidingen voor deze website is steeds overlegd met het Bestuursbureau van de Universiteit Leiden, het Academisch Historisch Museum en de faculteiten, die veel van de opgenomen portretten in hun bezit hebben. De website wordt beheerd en geactualiseerd door de Universitaire Bibliotheken Leiden.