Over

Geboren
1875-06-26 te Kollum, Nederland
Overleden
1930-12-02 te Leiden, Nederland
Geslacht
Man

Promotie (1902)

Type examen
Promotie
Datum
1902
Plaats
Groningen
Proefschrift
De Joodsche wetgeleerden in Tiberias van 70-400 n. C. : bijdrage tot de geschiedschrijving der school van Tiberias

Gewoon Hoogleraar (1926-1930)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Godgeleerdheid
Vakgebied
Dogmatiek
Leeropdracht
De Encyclopaedie der Godgeleerdheid, de Geschiedenis der leerstellingen aangaande God en de Zedekunde
Datum benoeming
1926-05-12
Datum ambtsaanvaarding
n/a
Datum oratie
1926-09-22
Titel oratie
n/a
Datum uit dienst
1930-12-02
Bijzonderheden
n/a

Links

Catalogus Universiteit Leiden
Publicaties ➢