Over

Geboren
1884-02-11 te Paramaribo, Suriname
Overleden
1945-12-19 te Leiden, Nederland
Geslacht
Man

Gewoon Hoogleraar (1920-1945)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Geneeskunde
Vakgebied
Nederlands-Indië
Leeropdracht
Tropische Hygiëne. 1935-10-30 Tevens onderwijs in Bacteriologie en Hygiëne
Datum benoeming
1920-05-27
Datum ambtsaanvaarding
n/a
Datum oratie
1921-06-11
Titel oratie
De invloed van factoren buiten het menschelijk organisme bij het optreden en de verbreiding van infectieziekten in de tropen
Datum uit dienst
1945-12-19
Bijzonderheden
1935-10-30 Bij opheffing van de leerstoel in Bacteriologie en Hygiëne. 1942-05-30 Eervol ontslag op eigen verzoek . 1945-09-04 Herbenoemd. Rector Magnificus 1938-1939.

Links

Catalogus Universiteit Leiden
Publicaties ➢