Over

Geboren
1972-03-27
Geslacht
Man

Gewoon Hoogleraar (2016-n/a)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Vakgebied
n/a
Leeropdracht
Bedrijfswetenschappen
Datum benoeming
2016-09-01
Datum ambtsaanvaarding
n/a
Datum oratie
n/a
Titel oratie
n/a
Datum uit dienst
n/a
Bijzonderheden
n/a

Links

Catalogus Universiteit Leiden
Publicaties ➢