Over

Geboren
1964 te Utrecht, Nederland
Geslacht
Man

Promotie (1995)

Type examen
Promotie
Datum
1995
Plaats
Nijmegen
Proefschrift
The Democratic Class Struggle in Twenty-five Countries, 1945-1990

Gewoon Hoogleraar (2009-n/a)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Vakgebied
Strafrecht
Leeropdracht
Criminologie
Datum benoeming
2009-07-01
Datum ambtsaanvaarding
n/a
Datum oratie
2012-11-30
Titel oratie
Naar een praktijk van evidence based strafrechtspleging. Een onderzoeksprogramma naar de oplegging, uitvoering en effecten van straffen
Datum uit dienst
n/a
Bijzonderheden
n/a

Links

Catalogus Universiteit Leiden
Publicaties ➢