Over

Geboren
1966-02-27 te Teheran, Iran
Geslacht
Man

Promotie (2003)

Type examen
Promotie
Datum
2003
Plaats
Tilburg
Proefschrift
Een onderzoek naar de Waarheids- en Verzoeningscommissie van Zuid-Afrika

Gewoon Hoogleraar (2005-n/a)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Vakgebied
n/a
Leeropdracht
Sociale cohesie, burgerschap en multiculturaliteit
Datum benoeming
2005-06-01
Datum ambtsaanvaarding
n/a
Datum oratie
2006-04-18
Titel oratie
Sociale cohesie en islamitisch terrorisme
Datum uit dienst
n/a
Bijzonderheden
n/a

Links

Catalogus Universiteit Leiden
Publicaties ➢