Over

Geboren
1949-09-07 te Groningen, Nederland
Geslacht
Man

Promotie (1981)

Type examen
Promotie
Datum
1981
Plaats
Groningen
Proefschrift
Proeve ener theorie der denegatio actionis : een onderzoek naar de positie van de magistraat in het Romeinse burgerlijke procesrecht

Gewoon Hoogleraar (1993-2014)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Vakgebied
n/a
Leeropdracht
Historische ontwikkeling van het recht
Datum benoeming
1993
Datum ambtsaanvaarding
n/a
Datum oratie
1994-03-04
Titel oratie
Het proteïsch paradigma
Datum uit dienst
2014
Bijzonderheden
Eerder Hoogleraar Inleiding in de rechtswetenschap en rechtsvergelijking, Rijksuniversiteit Groningen 1987-1993; tevens Hoogleraar Anglo-Amerikaans recht ald. 1994-

Links

Catalogus Universiteit Leiden
Publicaties ➢