Over

Geboren
1883-06-26 te Den Haag, Nederland
Overleden
1957-12-23 te Leiden, Nederland
Geslacht
Man

Promotie (1909)

Type examen
Promotie
Datum
1909
Plaats
Leiden
Proefschrift
II Petrus en Judas : textuitgave met inleidende studie?¨n en textueelen commentaar

Buitengewoon Hoogleraar (1912-1913)

Benoeming
Buitengewoon Hoogleraar
Faculteit
Godgeleerdheid
Vakgebied
Geschiedenis van de Godsdienst
Leeropdracht
De Geschiedenis van het Grieksch-Oostersch Christendom
Datum benoeming
1912-03-02
Datum ambtsaanvaarding
n/a
Datum oratie
1912-05-01
Titel oratie
De beteekenis der historische studie van het Oostersch-Grieksch Christendom
Datum uit dienst
1913-12-23
Bijzonderheden
n/a

Gewoon Hoogleraar (1929-1953)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
n/a
Vakgebied
Bijbelwetenschap, Nieuwe Testament
Leeropdracht
De uitlegging van het Nieuwe Testament en de Geschiedenis der oud-Christelijke Letterkunde.
Datum benoeming
1929-07-09
Datum ambtsaanvaarding
n/a
Datum oratie
1929-11-06
Titel oratie
Het Christusgetuigenis van Paulus
Datum uit dienst
1953-09-21
Bijzonderheden
1943-03-31 Eervol ontslag op eigen verzoek . 1945-09-04 Herbenoemd.

Links

Catalogus Universiteit Leiden
Publicaties ➢