Over

Geboren
1910-09-14 te Rotterdam, Nederland
Overleden
1995
Geslacht
Man

Bijzonder Hoogleraar (1963-1980)

Benoeming
Bijzonder Hoogleraar
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Vakgebied
Zeerecht
Leeropdracht
Vergelijkend zeerecht
Datum benoeming
1963-02-08
Datum ambtsaanvaarding
1963-04-07
Datum oratie
1963-10-11
Titel oratie
Het schip en zijn schulden
Datum uit dienst
1980-09-01
Bijzonderheden
Bijzonder Hoogleraar Rechtsgeleerdheid vanwege het Leids Universiteits Fonds.

Links

Catalogus Universiteit Leiden
Publicaties ➢