Over

Geslacht
Man

Gewoon Lector (1677-n/a)

Benoeming
Gewoon Lector
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Vakgebied
n/a
Leeropdracht
Rechtsgeleerdheid
Datum benoeming
1677-05-17
Datum ambtsaanvaarding
n/a
Datum oratie
n/a
Titel oratie
n/a
Datum uit dienst
n/a
Bijzonderheden
Lector Rechtsgeleerdheid, slechts voor korte tijd.

Links

Catalogus Universiteit Leiden
Publicaties ➢