Over

Geboren
1851-01-27 te Plymouth, Verenigd Koninkrijk, Engeland
Overleden
1941-03-01 te Birmingham, Verenigd Koninkrijk, Engeland
Geslacht
Man

Gewoon Hoogleraar (1903-1903)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Godgeleerdheid
Vakgebied
Nieuwe Testament
Leeropdracht
Oud-Christelijke Letterkunde en Uitlegging van het Nieuwe Testament
Datum benoeming
1903-06-15
Datum ambtsaanvaarding
n/a
Datum oratie
n/a
Titel oratie
n/a
Datum uit dienst
1903-11-17
Bijzonderheden
n/a

Links

Catalogus Universiteit Leiden
Publicaties ➢