Over

Geboren
1906-02-10 te Zwolle, Nederland
Overleden
1990-06-23 te Enschede, Nederland
Geslacht
Man

Promotie (1935)

Type examen
Promotie
Datum
1935
Plaats
Groningen
Proefschrift
De ethiek en het probleem van het booze : een studie naar aanleiding van de ethische en godsdienstphilosophische geschriften van Immanuel Kant

Gewoon Hoogleraar (1951-n/a)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Godgeleerdheid
Vakgebied
Bijbelwetenschap
Leeropdracht
Bijbelse theologie, practische theologie, de geschiedenis van de NKH en van haar symbolische en liturgische geschriften. 1960 Ondw. Opdr. Gew. In: Geschiedenis van de NHK en haar symbolische en liturgische geschriften, Christelijke [..] zie bijzonder
Datum benoeming
1951-03-01
Datum ambtsaanvaarding
n/a
Datum oratie
1954-10-08
Titel oratie
Het gezag van de Heilige Schrift
Datum uit dienst
n/a
Bijzonderheden
Hoogleraar Godgeleerdheid vanwege de Nederlands Hervormde Kerk(NHK). Vervolg onderw. opdr: […] Christelijke ethiek, wezen en geschiedenis van het apostolaat. 1974-11-01 Afscheidscollege:"De plaats van de theologie in de encyclopedie der wetenschappen"

Links

Catalogus Universiteit Leiden
Publicaties ➢