Over

Geboren
1539 te Dokkum, Nederland
Overleden
1598-06-15 te Leeuwarden, Nederland
Geslacht
Man

Gewoon Hoogleraar (1582-1596)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Vakgebied
Romeins Recht
Leeropdracht
Instituten en digesten
Datum benoeming
1582-08-01
Datum ambtsaanvaarding
n/a
Datum oratie
n/a
Titel oratie
n/a
Datum uit dienst
1596-04
Bijzonderheden
Rector Magnificus 1589-1591

Links

Catalogus Universiteit Leiden
Publicaties ➢