Over

Geboren
1906-05-01 te Halsteren, Nederland
Overleden
1960-11-24 te Leiden, Nederland
Geslacht
Man

Promotie (1942)

Type examen
Promotie
Datum
1942
Plaats
Groningen
Proefschrift
De geheime onderhandelingen tusschen de Bataafsche en Fransche Republieken van 1795 tot 1797 in verband met de expeditie van schout bij nacht E. Lucas naar de Kaap de Goede Hoop

Gewoon Hoogleraar (1946-1960)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Letteren
Vakgebied
Geschiedenis, Zeevaartkunde
Leeropdracht
Geschiedenis der overzeese gebiedsdelen en geschiedenis van het zeewezen
Datum benoeming
1946-02-26
Datum ambtsaanvaarding
n/a
Datum oratie
1946-06-21
Titel oratie
De invloed van de zeemacht op de geschiedenis der Vereenigde Oost-Indische Compagnie
Datum uit dienst
1960-11-24
Bijzonderheden
n/a

Links

Catalogus Universiteit Leiden
Publicaties ➢