Over

Geboren
1842-08-08 te Noordeloos, Nederland
Overleden
1905-07-12 te Leiden, Nederland
Geslacht
Man

Promotie (1865)

Type examen
Promotie
Datum
1865
Plaats
Utrecht
Proefschrift
Onderzoek naar de echtheid van Paulus' Eersten Brief aan de Thessalonicensen

Gewoon Hoogleraar (1885-1903)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Godgeleerdheid
Vakgebied
Bijbelwetenschap, Nieuwe Testament
Leeropdracht
Oudchristelijke Letterkunde en de Uitlegging van het Nieuwe Testament
Datum benoeming
1885-04-25
Datum ambtsaanvaarding
n/a
Datum oratie
1885-09-23
Titel oratie
n/a
Datum uit dienst
1903-09-21
Bijzonderheden
n/a

Links

Catalogus Universiteit Leiden
Publicaties ➢