Over

Geboren
1915-01-03 te Rotterdam, Nederland
Overleden
1995-07-15 te Den Haag, Nederland
Geslacht
Man

Gewoon Hoogleraar (1967-1979)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Vakgebied
Internationaal Recht
Leeropdracht
Recht der internationale organisaties
Datum benoeming
1967-11-14
Datum ambtsaanvaarding
n/a
Datum oratie
1969-03-07
Titel oratie
Klein Europa en de anderen
Datum uit dienst
1979-02-01
Bijzonderheden
Niet gepromoveerd. 1971-12-12 Voorlopig lid College van Bestuur tot 1972-09-01. 1972-09-01 Lid van College van Bestuur. 1973-12-01 Herkozen als lid College van Bestuur. 1979-02-23 Afscheidscollege: "Mixed Pickles"

Links

Catalogus Universiteit Leiden
Publicaties ➢