Over

Geboren
1863-07-07 te Harlingen, Nederland
Overleden
1943-06-04 te Oegstgeest, Nederland
Geslacht
Man

Promotie (1887)

Type examen
Promotie
Datum
1887
Plaats
Amsterdam
Proefschrift
De beteekenis van de wetenschap van het folklore voor de godsdienstgeschiedenis onderzocht en aan de Holda-mythen getoetst

Gewoon Hoogleraar (1902-1933)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Godgeleerdheid
Vakgebied
Dogmatiek, Kerkelijke Geschiedenis
Leeropdracht
De Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk en hare Leerstellingen, Bijbelsche Theologie en Practische Theologie
Datum benoeming
1902-05-20
Datum ambtsaanvaarding
n/a
Datum oratie
1902-09-24
Titel oratie
De geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk en haar beteekenis voor den aanstaanden Evangeliedienaar
Datum uit dienst
1933-09-18
Bijzonderheden
Hoogleraar Godgeleerdheid vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk.

Links

Catalogus Universiteit Leiden
Publicaties ➢