Over

Geboren
1925-12-09 te Vlissingen, Nederland
Geslacht
Man

Promotie (1953)

Type examen
Promotie
Datum
1953
Plaats
Leiden
Proefschrift
The Testaments of the Twelve Patriarchs : a study of their text, composition and origin

Gewoon Hoogleraar (1966-1991)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Godgeleerdheid
Vakgebied
Bijbelwetenschap, Nieuwe Testament
Leeropdracht
Uitlegging van het Nieuwe Testament, met inbegrip van de inleidings-wetenschap en oud-christelijke letterkunde
Datum benoeming
1966-06-22
Datum ambtsaanvaarding
n/a
Datum oratie
1966-12-16
Titel oratie
De Nieuwtestamenticus als historicus en theoloog. Enige opmerkingen naar aanleiding van de brief van Judas
Datum uit dienst
1991
Bijzonderheden
n/a

Links

Catalogus Universiteit Leiden
Publicaties ➢