Over

Geboren
1910-03-06 te Utrecht, Nederland
Overleden
1998-08-21 te Zutphen, Nederland
Geslacht
Man

Promotie (1948)

Type examen
Promotie
Datum
1948
Plaats
Leiden
Proefschrift
Religieuze existentie en aesthetische aanschouwing : een studie over het misverstand omtrent het aesthetische element in Schleiermachers wezensbepaling der religie

Gewoon Hoogleraar (1958-n/a)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Godgeleerdheid
Vakgebied
Dogmatiek
Leeropdracht
Geschiedenis der leerstellingen van het Remonstrantisme; dogmatiek; practische theologie
Datum benoeming
1958-05-12
Datum ambtsaanvaarding
n/a
Datum oratie
1958-10-10
Titel oratie
Dialogica entis
Datum uit dienst
n/a
Bijzonderheden
Hoogleraar Godgeleerdheid vanwege het Seminarie der Remonstrantse Broederschap.

Buitengewoon Hoogleraar (1960-1978)

Benoeming
Buitengewoon Hoogleraar
Faculteit
Godgeleerdheid
Vakgebied
Geschiedenis van de Godsdienst
Leeropdracht
Geschiedenis van het Arminianisme. 1969-02-19 Wijziging onderwijsopdracht: de geschiedenis van het Arminianisme en van de verhouding van Christendom en cultuur
Datum benoeming
1960-07-20
Datum ambtsaanvaarding
n/a
Datum oratie
n/a
Titel oratie
n/a
Datum uit dienst
1978-01-09
Bijzonderheden
1978-02-24 Afscheidscollege: "Daders des woords. Theorie en praktijk bij de verkondiging van het evangelie"

Links

Catalogus Universiteit Leiden
Publicaties ➢