Over

Geboren
1913-10-03 te Kettwig, Duitsland
Overleden
2013
Geslacht
Man

Promotie (1945)

Type examen
Promotie
Datum
1945
Plaats
Leiden
Proefschrift
De veroordeling in de kosten van het burgerlijk geding

Buitengewoon Hoogleraar (1958-n/a)

Benoeming
Buitengewoon Hoogleraar
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Vakgebied
Burgerlijk Recht, Strafrecht
Leeropdracht
Burgerlijk Procesrecht
Datum benoeming
1958-09-04
Datum ambtsaanvaarding
1958-09-30
Datum oratie
1958-11-21
Titel oratie
Fair play in het burgerlijk geding
Datum uit dienst
n/a
Bijzonderheden
n/a

Gewoon Hoogleraar (1967-1976)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Vakgebied
Burgerlijk Recht
Leeropdracht
Inleiding tot de rechtswetenschap en het burgerlijk procesrecht. 1971-06-17 Onderwijsodpracht gewijzigd in: Burgerlijk procesrecht en het industriële en intellectuele eigendomsrecht
Datum benoeming
1967-06-16
Datum ambtsaanvaarding
n/a
Datum oratie
n/a
Titel oratie
n/a
Datum uit dienst
1976-01-15
Bijzonderheden
Naar Hoge Raad der Nederlanden

Links

Catalogus Universiteit Leiden
Publicaties ➢