Over

Geboren
1896-05-25 te Joure, Nederland
Overleden
1987-11-05 te Leiden, Nederland
Geslacht
Man

Promotie (1923)

Type examen
Promotie
Datum
1923
Plaats
Leiden
Proefschrift
De oud-christelijke monumenten van Ephesus : epigraphische studie

Gewoon Hoogleraar (1934-1966)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Godgeleerdheid
Vakgebied
Bijbelwetenschap, Dogmatiek, Geschiedenis van de Godsdienst, Kerkelijke Geschiedenis
Leeropdracht
De Geschiedenis van het Christendom en van de Leerstellingen van den Christelijken Godsdienst, benevens de Geschiedenis van het Gereformeerd Protestantisme.
Datum benoeming
1934-03-09
Datum ambtsaanvaarding
n/a
Datum oratie
1934-06-01
Titel oratie
Incarnatie en verlossing bij Irenaeus
Datum uit dienst
1966-09-01
Bijzonderheden
1943-03-31 Eervol ontslag op eigen verzoek. 1945-09-04 Herbenoemd. Rector Magnificus 1954-1955. 1955-02-08 Diesrede: "Michel Angelo en het gewelf van de Sixtijnse kapel". 1966-05-31 Afscheidscollege: "Humilitas bij Pascal en Augustinus"

Links

Catalogus Universiteit Leiden
Publicaties ➢

Exporteren