Over

Geboren
1934-05-06 , Nederland
Geslacht
Man

Promotie (1967)

Type examen
Promotie
Datum
1967
Plaats
Leiden
Proefschrift
De volkenrechtelijke bescherming van de godsdienstvrijheid

Bijzonder Hoogleraar (2001-2002)

Benoeming
Bijzonder Hoogleraar
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Vakgebied
Mensenrechten
Leeropdracht
Vraagstukken van recht, vrijheid en verantwoordelijkheid, in het bijzonder rechten van de mens en internationaal humanitair recht (Cleveringa leerstoel)
Datum benoeming
2001
Datum ambtsaanvaarding
n/a
Datum oratie
n/a
Titel oratie
Het verleden is niet voorbij
Datum uit dienst
2002
Bijzonderheden
n/a

Links

Catalogus Universiteit Leiden
Publicaties ➢

Exporteren