Over

Geboren
1829-05-20 te Vlaardingen, Nederland
Overleden
1905-02-21 te Arnhem, Nederland
Geslacht
Man

Gewoon Hoogleraar (1889-1899)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Godgeleerdheid
Vakgebied
Geschiedenis der Wijsbegeerte, Geschiedenis van de Godsdienst
Leeropdracht
De Encyclopaedie der Godgeleerdheid en de Wijsbegeerte van den Godsdienst
Datum benoeming
1889-05-17
Datum ambtsaanvaarding
n/a
Datum oratie
1889-09-21
Titel oratie
De wijsbegeerte van den godsdienst uit het beginsel van het geloof der gemeente
Datum uit dienst
1899-09-19
Bijzonderheden
n/a

Links

Catalogus Universiteit Leiden
Publicaties ➢