Over

Geboren
1862-01-01 te Amsterdam, Nederland
Overleden
1930-04-09 te Huis ter Heide, Nederland
Geslacht
Man

Promotie (1899)

Type examen
Promotie
Datum
1899
Plaats
Leiden
Proefschrift
Paulus van Hemert, als godgeleerde en als wijsgeer

Gewoon Hoogleraar (n/a-1916)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Godgeleerdheid
Vakgebied
Dogmatiek
Leeropdracht
De Geschiedenis en Leerstellingen van het Remonstrantism
Datum benoeming
n/a
Datum ambtsaanvaarding
n/a
Datum oratie
1902-05-07
Titel oratie
n/a
Datum uit dienst
1916
Bijzonderheden
1902 Hoogleeraar Godgeleerdheid vanwege het Seminarie der Remonstrantse Broederschap

Links

Catalogus Universiteit Leiden
Publicaties ➢