Over

Geboren
1879-05-04 te Leiden, Nederland
Overleden
1955-06-08 te Den Haag, Nederland
Geslacht
Man

Bijzonder Hoogleraar (1946-1949)

Benoeming
Bijzonder Hoogleraar
Faculteit
Letteren
Vakgebied
Culturele Antropologie
Leeropdracht
Taal- en Volkenkunde van Suriname en de Nederlandse Antillen
Datum benoeming
1946-02-08
Datum ambtsaanvaarding
n/a
Datum oratie
1946-10-18
Titel oratie
Primitieve volkjes gespiegeld aan den modernen mens (en omgekeerd)
Datum uit dienst
1949-11-12
Bijzonderheden
Bijzonder Hoogleraar Letteren en Wijsbegeerte vanwege het Leids Universiteits Fonds

Links

Catalogus Universiteit Leiden
Publicaties ➢