Over

Geboren
1851 te Nijkerk, Nederland
Overleden
1915-07-01 te Groningen, Nederland
Geslacht
Man

Gewoon Hoogleraar (1890-1890)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Wiskunde en Natuurwetenschappen
Vakgebied
Farmacie
Leeropdracht
Artsenijkunde en Toxicologie
Datum benoeming
1890-08-01
Datum ambtsaanvaarding
n/a
Datum oratie
n/a
Titel oratie
n/a
Datum uit dienst
1890
Bijzonderheden
1890 Aug. 1 : benoemd tot Hoogleeraar Wis- en Natuurkunde, echter benoeming ingetrokken op eigen verzoek

Links

Catalogus Universiteit Leiden
Publicaties ➢