Over

Geboren
1903-01-02 te Bergen op Zoom, Nederland
Overleden
1968-07-27 te Nijmegen, Nederland
Geslacht
Man

Bijzonder Hoogleraar (1940-1952)

Benoeming
Bijzonder Hoogleraar
Faculteit
Letteren
Vakgebied
Nederlandse Taal- en Letterkunde
Leeropdracht
Vondelstudie
Datum benoeming
1940-03-30
Datum ambtsaanvaarding
n/a
Datum oratie
1940-10-11
Titel oratie
Pascha Problemen
Datum uit dienst
1952
Bijzonderheden
Bijzonder Hoogleraar Letteren en Wijsbegeerte vanwege de Vondelstichting. 1942-05-01 (Besch) Eervol ontslag op eigen verzoek. 1945-09-17 Herbenoemd.

Links

Catalogus Universiteit Leiden
Publicaties ➢