Over

Geboren
1534-01-15 te Parijs, Frankrijk
Overleden
1586-01-16 te Sedan, Frankrijk
Geslacht
Man

Aanstelling (1575-n/a)

Benoeming
-
Faculteit
Godgeleerdheid
Vakgebied
n/a
Leeropdracht
n/a
Datum benoeming
1575
Datum ambtsaanvaarding
n/a
Datum oratie
n/a
Titel oratie
n/a
Datum uit dienst
n/a
Bijzonderheden
1575 Eerste Hoogleeraar Godgeleerdheid, kwam uit Engeland hierheen, maar bleef slechts 4 maanden

Links

Catalogus Universiteit Leiden
Publicaties ➢