Over

Geboren
1979
Geslacht
Vrouw

Promotie (2006)

Type examen
Promotie
Datum
2006
Plaats
Oxford
Proefschrift
Performance-Oriented Remedies in European Sale of Goods Law

Gewoon Hoogleraar (2020-n/a)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Vakgebied
Burgerlijk Recht
Leeropdracht
Rechtsvorming in het Europees privaatrecht, in het bijzonder in het contractenrecht
Datum benoeming
2020-10-01
Datum ambtsaanvaarding
n/a
Datum oratie
n/a
Titel oratie
n/a
Datum uit dienst
n/a
Bijzonderheden
Eerder Hoogleraar Nederlands en Europees verbintenissenrecht, Tilburg University (2014-2020)

Links

Catalogus Universiteit Leiden
Publicaties ➢