Over

Geboren
1975
Geslacht
Vrouw

Promotie (2005)

Type examen
Promotie
Datum
2005
Plaats
Amsterdam (VU)
Proefschrift
The ins and outs of bioaccumulation : metal bioaccumulation kinetics in soil invertebrates in relation to availability and physiology

Gewoon Hoogleraar (2017-n/a)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Wiskunde en Natuurwetenschappen
Vakgebied
n/a
Leeropdracht
Milieuwetenschappen, in het bijzonder Ecotoxicologie
Datum benoeming
2017-12-01
Datum ambtsaanvaarding
n/a
Datum oratie
n/a
Titel oratie
n/a
Datum uit dienst
n/a
Bijzonderheden
n/a

Links

Catalogus Universiteit Leiden
Publicaties ➢