Over

Geboren
1967
Geslacht
Man

Promotie (1995)

Type examen
Promotie
Datum
1995
Plaats
Maastricht
Proefschrift
The intracardiac renin-angiotensin-system : new insights in its role in cardiac hypertrophy and wound healing

Gewoon Hoogleraar (2017-n/a)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Geneeskunde
Vakgebied
n/a
Leeropdracht
Anatomie en embryologie, stamcelbiologie in het bijzonder oegepaste stamceltechnologie
Datum benoeming
2017-10-01
Datum ambtsaanvaarding
n/a
Datum oratie
n/a
Titel oratie
n/a
Datum uit dienst
n/a
Bijzonderheden
n/a

Links

Catalogus Universiteit Leiden
Publicaties ➢