Over

Geboren
1980-12-17
Geslacht
Vrouw

Promotie (2010)

Type examen
Promotie
Datum
2010
Plaats
Leiden
Proefschrift
Wetgeving in een veiligheidscultuur : totstandkoming van antiterrorismewetgeving in Nederland bezien vanuit maatschappelijke en (rechts)politieke context

Gewoon Hoogleraar (2016-n/a)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Vakgebied
n/a
Leeropdracht
Rechtssociologie
Datum benoeming
2016-01-01
Datum ambtsaanvaarding
n/a
Datum oratie
n/a
Titel oratie
n/a
Datum uit dienst
n/a
Bijzonderheden
n/a

Links

Catalogus Universiteit Leiden
Publicaties ➢