Over

Geboren
1971-02-02 te Naarden, Nederland
Geslacht
Vrouw

Promotie (2004)

Type examen
Promotie
Datum
2004
Plaats
Princeton
Proefschrift
Shaping a Muslim state papyri related to a mid-eighth-century Egyptian official

Gewoon Hoogleraar (2008-n/a)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Geesteswetenschappen
Vakgebied
Arabische Taal- en Letterkunde
Leeropdracht
Arabische taal en cultuur
Datum benoeming
2008
Datum ambtsaanvaarding
n/a
Datum oratie
2009-04-06
Titel oratie
Hoezo Arabisch?
Datum uit dienst
n/a
Bijzonderheden
n/a

Links

Catalogus Universiteit Leiden
Publicaties ➢