Over

Geslacht
Vrouw

Promotie (1998)

Type examen
Promotie
Datum
1998
Plaats
Amsterdam
Proefschrift
The Child’s Theory of Mind: understanding desires, beliefs and emotions

Bijzonder Hoogleraar (2010-n/a)

Benoeming
Bijzonder Hoogleraar
Faculteit
Sociale Wetenschappen
Vakgebied
Psychologie
Leeropdracht
Sociale en Emotionele Ontwikkeling bij kinderen met auditieve en/of communicatieve beperkingen
Datum benoeming
2010-05-20
Datum ambtsaanvaarding
n/a
Datum oratie
2010-11-01
Titel oratie
Emoties móét je leren
Datum uit dienst
n/a
Bijzonderheden
Bijzondere leerstoel vanwege de Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind

Links

Catalogus Universiteit Leiden
Publicaties ➢