Over

Geboren
1952
Geslacht
Vrouw

Promotie (1990)

Type examen
Promotie
Datum
1990
Plaats
Amsterdam
Proefschrift
Intelligentie en leerpotentieel. Een onderzoek naar het leerpotentieel van jonge leerlingen uit het basis- en speciaal onderwijs

Bijzonder Hoogleraar (2005-n/a)

Benoeming
Bijzonder Hoogleraar
Faculteit
Sociale Wetenschappen
Vakgebied
Psychologie
Leeropdracht
De bevordering van de diagnostiek van intelligentie en leerpontentieel van het jonge kind in basis-, speciaal basis en speciaal onderwijs
Datum benoeming
2005-05-01
Datum ambtsaanvaarding
n/a
Datum oratie
2006-03-03
Titel oratie
Zicht op potentieel. Over dynamisch testen, variabiliteit in oplossingsgedrag en leerpotentieel van kinderen
Datum uit dienst
n/a
Bijzonderheden
Bijzondere leerstoel vanwege de Stichting OnderwijsAdvies

Links

Catalogus Universiteit Leiden
Publicaties ➢