Over

Geboren
1950-09-13
Geslacht
Man

Gewoon Hoogleraar (2012-n/a)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Vakgebied
Internationaal Recht
Leeropdracht
Europees Recht, in het bijzonder het Mededingingsrecht
Datum benoeming
2012-04
Datum ambtsaanvaarding
n/a
Datum oratie
2010-03-19
Titel oratie
Maatschappelijk verantwoord concurreren: mededingingsrecht in een veranderende wereld
Datum uit dienst
n/a
Bijzonderheden
n/a

Links

Catalogus Universiteit Leiden
Publicaties ➢