Over

Geboren
1957-10-31 te Den Haag, Nederland
Geslacht
Man

Promotie (1992-12-02)

Type examen
Promotie
Datum
1992-12-02
Plaats
Utrecht
Proefschrift
Ontslagrecht in Nederland en Japan: de spanning tussen zekerheid van de dienstbetrekking en flexibiliteit van de onderneming

Gewoon Hoogleraar (1997-n/a)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Vakgebied
Arbeidsrecht
Leeropdracht
Sociaal recht
Datum benoeming
1997-04-01
Datum ambtsaanvaarding
n/a
Datum oratie
1998-04-03
Titel oratie
The unveiling of social law
Datum uit dienst
n/a
Bijzonderheden
n/a

Links

Catalogus Universiteit Leiden
Publicaties ➢