Over

Geboren
1923-06-25 te Amsterdam, Nederland
Geslacht
Man

Promotie (1980)

Type examen
Promotie
Datum
1980
Plaats
VU Amsterdam
Proefschrift
Grondslagen van de waardering en de winstbepaling in de jaarrekening

Buitengewoon Hoogleraar (1984-1988)

Benoeming
Buitengewoon Hoogleraar
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Vakgebied
Bedrijfskunde
Leeropdracht
Bedrijfseconomie
Datum benoeming
1984-05-14
Datum ambtsaanvaarding
1984-07-01
Datum oratie
n/a
Titel oratie
n/a
Datum uit dienst
1988-07-01
Bijzonderheden
1987-07-07: herbenoemd voor het tijdvak van 1987-07-01 tot 1988-07-01

Links

Catalogus Universiteit Leiden
Publicaties ➢