Over

Geboren
1978
Geslacht
Man

Promotie (2010-06-17)

Type examen
Promotie
Datum
2010-06-17
Plaats
Leiden
Proefschrift
De strafrechtelijke overeenkomst: de rechtsbetrekking met het Openbaar Ministerie op het grensvlak van publiek- en privaatrecht

Gewoon Hoogleraar (2012-n/a)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Vakgebied
Strafrecht
Leeropdracht
Straf- en strafprocesrecht
Datum benoeming
2012-09
Datum ambtsaanvaarding
n/a
Datum oratie
2013-06-28
Titel oratie
Stuurloos strafrecht
Datum uit dienst
n/a
Bijzonderheden
n/a

Links

Catalogus Universiteit Leiden
Publicaties ➢