Over

Geboren
1949-02-08 te Amsterdam, Nederland
Geslacht
Man

Bijzonder Hoogleraar (1995-n/a)

Benoeming
Bijzonder Hoogleraar
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Vakgebied
Zeerecht
Leeropdracht
Zeerecht
Datum benoeming
1995-01-01
Datum ambtsaanvaarding
n/a
Datum oratie
1996-01-19
Titel oratie
Het schip en zijn cognossementen
Datum uit dienst
n/a
Bijzonderheden
n/a

Links

Catalogus Universiteit Leiden
Publicaties ➢