Over

Geboren
1949-12-19 te Rijswijk, Nederland
Geslacht
Vrouw

Promotie (1986)

Type examen
Promotie
Datum
1986
Plaats
Leiden
Proefschrift
Passiefproblemen in oudere taalfasen: middelnederlands sijn/werden+ participium praeteriti en de pendanten in het Gotisch, het Engels en het Duits

Bijzonder Hoogleraar (2006-n/a)

Benoeming
Bijzonder Hoogleraar
Faculteit
Geesteswetenschappen
Vakgebied
Nederlandse Taal- en Letterkunde
Leeropdracht
Geschiedenis van het Nederlands
Datum benoeming
2006-01-01
Datum ambtsaanvaarding
n/a
Datum oratie
2006-11-17
Titel oratie
Onvoltooid verleden tijd
Datum uit dienst
n/a
Bijzonderheden
Bijzondere leerstoel vanwege de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Links

Catalogus Universiteit Leiden
Publicaties ➢