Over

Geboren
1941-03-29 te Hellendoorn, Nederland
Geslacht
Man

Bijzonder Hoogleraar (1991-1992)

Benoeming
Bijzonder Hoogleraar
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Vakgebied
Bestuurskunde
Leeropdracht
Thorbecke leerstoel
Datum benoeming
1991
Datum ambtsaanvaarding
n/a
Datum oratie
1905-06-14
Titel oratie
Convenanten met de gemeente: fluiten in het schemerduister
Datum uit dienst
1992
Bijzonderheden
Studeerde Nederlands Recht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Lid van de Raad van State van 1993 tot 2007.

Links

Catalogus Universiteit Leiden
Publicaties ➢