Over

Geboren
1910-04-13 te Amsterdam, Nederland
Geslacht
Man

Promotie (1954)

Type examen
Promotie
Datum
1954
Plaats
Amsterdam
Proefschrift
Het streven van de economisch onontwikkelde landen naar een hogere levensstandaard, in het bijzonder in zijn financie?¨le aspecten

Buitengewoon Hoogleraar (1957-n/a)

Benoeming
Buitengewoon Hoogleraar
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Vakgebied
Staatsrecht
Leeropdracht
Oosterse Economie. 1957-08-16 Wijziging onderwijsopdracht in: Staatshuishoudkunde der niet-westerse beschavingsgebieden.
Datum benoeming
1957-04-16
Datum ambtsaanvaarding
1957-07-01
Datum oratie
1957-10-04
Titel oratie
De eenheid der wereld
Datum uit dienst
n/a
Bijzonderheden
n/a

Gewoon Hoogleraar (1963-1980)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
n/a
Vakgebied
Bestuurskunde
Leeropdracht
Staatshuishoudkunde der niet-westerse beschavingsgebieden
Datum benoeming
1963-09-10
Datum ambtsaanvaarding
n/a
Datum oratie
n/a
Titel oratie
n/a
Datum uit dienst
1980-09-01
Bijzonderheden
1968-04-26 Gerekend van 1963-09-01, tevens benoemd in de faculteit der Sociale Wetenschappen.

Links

Catalogus Universiteit Leiden
Publicaties ➢