Over

Geboren
1908-01-12 te Amsterdam, Nederland
Overleden
1981-07-12 te Amsterdam, Nederland
Geslacht
Man

Bijzonder Hoogleraar (1970-1973)

Benoeming
Bijzonder Hoogleraar
Faculteit
Rechtsgeleerdheid; Sociale Wetenschappen
Vakgebied
Sociologie
Leeropdracht
Maatschappelijke structuren en politieke stromingen van de 20e eeuw (Cleveringa leerstoel)
Datum benoeming
1970-04-23
Datum ambtsaanvaarding
n/a
Datum oratie
1970-11-26
Titel oratie
Enkele Marxistische opvattingen betreffende de verovering van de politieke macht in de laatste zeventig jaar
Datum uit dienst
1973
Bijzonderheden
Buitengewoon Hoogleraar Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen (Cleveringa leerstoel) voor het tijdvak van 1970-05-01 t/m 1973-08-31.

Buitengewoon Hoogleraar (1973-1975)

Benoeming
Buitengewoon Hoogleraar
Faculteit
n/a
Vakgebied
Sociologie
Leeropdracht
De filosofische oriëntatie, de grondslagen en achtergronden van verschillende conflictsociologieën en marxistische stromingen in het bijzonder met het oog op de problematiek in niet-Westerse gebieden
Datum benoeming
1973-08-06
Datum ambtsaanvaarding
n/a
Datum oratie
n/a
Titel oratie
n/a
Datum uit dienst
1975-09-01
Bijzonderheden
Buitengewoon Hoogleraar Sociale Wetenschappen voor het tijdvak van 1973-09-01 t/m 1974-08-31. 1974-08-30 Herbenoemd van 1974-09-01 tot 1975-09-01

Links

Catalogus Universiteit Leiden
Publicaties ➢