Over

Geboren
1847-03-13 te Menado, Nederlands-Indië
Overleden
1891-08-28 te Leiden, Nederland
Geslacht
Man

Gewoon Hoogleraar (1885-1891)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Letteren
Vakgebied
Aziatische Talen en Culturen, Indische Taal- Land- en Volkenkunde, Nederlands-Indië
Leeropdracht
De Geschiedenis, Letterkunde, Oudheden, Instellingen, Zeden en Gewoonten der volken van den Indischen Archipel, en de Physische Aardrijkskunde van den Indischen Archipel
Datum benoeming
1885-04-27
Datum ambtsaanvaarding
n/a
Datum oratie
1885-09-16
Titel oratie
De vrucht van de beoefening der ethnologie voor de vergelijkende rechtswetenschap
Datum uit dienst
1891-08-28
Bijzonderheden
n/a

Links

Catalogus Universiteit Leiden
Publicaties ➢