Over

Geboren
ca. 1617 te Utrecht, Nederland
Overleden
1675 te Leiden, Nederland
Geslacht
Man

Buitengewoon Hoogleraar (1652-n/a)

Benoeming
Buitengewoon Hoogleraar
Faculteit
Wijsbegeerte
Vakgebied
n/a
Leeropdracht
n/a
Datum benoeming
1652-10-20
Datum ambtsaanvaarding
n/a
Datum oratie
1653-11-11
Titel oratie
n/a
Datum uit dienst
n/a
Bijzonderheden
n/a

Gewoon Hoogleraar (1654-1660)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Wijsbegeerte
Vakgebied
n/a
Leeropdracht
n/a
Datum benoeming
1654-08-27
Datum ambtsaanvaarding
n/a
Datum oratie
n/a
Titel oratie
n/a
Datum uit dienst
1660
Bijzonderheden
1660 Belast met toezicht op de letterkundige studiën van Prins van Oranje / 1660 Kreeg tijdelijk verlof, doch bleef gedeeltelijk lessen geven aan de Universiteit, wat aanleiding gaf tot twisten en moeilijkheden

Links

Catalogus Universiteit Leiden
Publicaties ➢