Over

Geboren
1853-03-12 te Haarlem, Nederland
Overleden
1928-11-05 te Tongeren, Nederland
Geslacht
Man

Promotie (1879)

Type examen
Promotie
Datum
1879
Plaats
Leiden
Proefschrift
De rechtstaat, volgens de leer van Rudolf Gneist, 1e deel: De rechtstaat

Gewoon Hoogleraar (1879-1923)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Vakgebied
n/a
Leeropdracht
De Wijsbegeerte van het Recht en de Encyclopaedie der Rechtswetenschap
Datum benoeming
1879-10-09
Datum ambtsaanvaarding
n/a
Datum oratie
1880-01-14
Titel oratie
n/a
Datum uit dienst
1923-09-17
Bijzonderheden
Rector Magnificus 1902. 1902-1906 Non-actief wegens lidmaatschap der Tweede Kamer der Staten-Generaal. Hervatte zijn ambt in 1907.

Links

Catalogus Universiteit Leiden
Publicaties ➢