Over

Geboren
1864-10-12 te Zwolle, Nederland
Overleden
1947-05-17 te Alkmaar, Nederland
Geslacht
Man

Promotie (1894)

Type examen
Promotie
Datum
1894
Plaats
Leiden
Proefschrift
Guilielmus Amesius : zijn leven en werken

Bijzonder Hoogleraar (1933-1937)

Benoeming
Bijzonder Hoogleraar
Faculteit
Godgeleerdheid
Vakgebied
Geschiedenis van de Godsdienst
Leeropdracht
De Prolegomena der gereformeerde levens- en wereldbeschouwing
Datum benoeming
1933
Datum ambtsaanvaarding
n/a
Datum oratie
1933-03-17
Titel oratie
Het Calvinisme en de tolerantie-politiek van Prins Willem van Oranje
Datum uit dienst
1937
Bijzonderheden
Bijzonder Hoogleraar Godgeleerdheid vanwege den Gereformeerden Bond tot verbreiding en verdediging van de waarheid in de Nederlandsche Hervormde (Gereformeerde) Kerk.

Links

Catalogus Universiteit Leiden
Publicaties ➢