Over

Geboren
1866-10-18 te Voorburg, Nederland
Overleden
1951-08-12 te Lugano, Zwitserland
Geslacht
Man

Promotie (1888)

Type examen
Promotie
Datum
1888
Plaats
Leiden
Proefschrift
De verwantschapsbetrekkingen tusschen de Germaansche en Baltoslavische talen

Gewoon Hoogleraar (1899-1926)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Letteren
Vakgebied
Taalwetenschap
Leeropdracht
Gothisch, Angelsaksisch, Middel-Hoogduitsch en in het algemeen de oude talen en letterkunde der Germaansche volken. 1913-12-20 Tevens belast met het onderwijs in de grammatica der Indo- Germaansche talen
Datum benoeming
1899-10-20
Datum ambtsaanvaarding
n/a
Datum oratie
1899-12-13
Titel oratie
De onderinge verhouding der Oudgermaansche tongvallen en hunne plaats in den Indogermaanschen taalstam
Datum uit dienst
1926-04-28
Bijzonderheden
1913-12-20 Tevens onderwijs in de grammatica van de Indo-Germaansche talen

Links

Catalogus Universiteit Leiden
Publicaties ➢